top of page

Hazır Çim

Hazır çim; rulo çim, hazır rulo çim, serme çim ile kesme çim adı ile bilinir. Hazır çim ticari olarak yetiştirilmekte olup çimin yetiştirildiği yerden topraklı olarak tabaka halinde alınabilmesi için köklerin çok iyi gelişmiş ve toprağı kavrayarak keçeleşmiş yapıda olması gerekmektedir. Çim parçalarının eni kullanılan kesme makinelerinin kestiği ölçülerde standart olmaktadır.Bir kısmı 45 cm. ile 60 cm. olabildiği gibi futbol sahalarda uygulanması için daha geniş ölçülerde kesen makineler de bulunmaktadır. Kalınlıklar da 2 cm. ile 2,5 cm arasında değişmektedir.

HAZIR ÇİM KULLANIMINDA AVANTAJLAR
 • Çim alanların oluşturulmasında zaman kazanmak , bir an önce bahçenin bitmiş halini görme arzusu hazır çim kullanımında etkili olmaktadır.

 • Hazır çimle çim alanının kullanımı iki haftadan sonra başlamaktadır. Aynı alanda çim ekimi yapıldığında alanın kullanımı 3 ayı bulmaktadır.

 • Uygulama zamanı çim ekimine göre daha toleranslıdır. Aralık – Mart ayları arasında ve Temmuz –Ağustos ayları dışında yılın sekiz ayı hazır çim uygulaması yapılabilir.

 • Bunun yanında alanın eğimli olması toprak kayma riskini artırdığından çimin köklerinin bir an önce toprağa geçmesi ve toprağın stabil olmasını sağlaması bakımından hazır çimler tercih edilmektedir.

 • Hazır çim kullanılmadan yapılmış bazı bahçelerde kedi ,köpeklerin eşelemeleri , kuşların tohumları yemeleri , karıncaların tohumları toplamaları ile insan sirkülasyonları nedeniyle çim tohumu atılmış zeminler zarar görebilmektedir.

 • Çim tohumu ekiminde çim çıkasıya kadar sulamanın çok dikkatli yapılması , toprağın iyice suya doyurulması ve en az bir ay her gün aynı titizlikle yapılması gerekmektedir. Çimlerin köklerinin yeni çıkmaya başladığı dönemde yapılacak hatalar , eksik sulamalar zayıf köklerin ölmelerine dolayısıyla çimin çıkmamasına neden olabilir.

 • Hazır çim sulama konusunda daha toleranslıdır. Çünkü çim plakalarının alt kısmında zayıf olmayan köklenme söz konusudur.

HAZIR ÇİM UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Toprağın hazırlanması çim ekimindeki gibidir. Toprak hazırlığı yapılırken ince toprak tesviyesinin istenen çim yüzeyi seviyesinden 2-2,5cm. aşağıda olması gereği unutulmamalıdır. Bu derinlik yağmurlama başlıkları ,yaya ve araç yolu üst kotları ile çim tabakası arasındaki uyumun sağlanması bakımından önemlidir.

 • Hazır çimin iyi bir şekilde döşenmesi deneyim gerektirmektedir.

 • Dikkat edilmesi gereken hazır çimin kullanılacak yere ve çevreye uygun iyi kaliteli ve sağlıklı çimin seçimidir.İyi kaliteli hazır çim üniform şekilde yeşil olmalıdır. Rengi solmuş ya da üzerinde sarı renkli alanlar oluşmuş hazır çimler satın alınmamalıdır.

 • Çim plakalarının ( tabakalarının ) kalınlıkları 2-2,5 cm.nin üzerinde ya da altında olmamalıdır. İnce olduğunda köklerin fazla kesilmiş olduğundan plakalar kısa sürede kururlar. Fazla kalın alınan çim plakalarında ise köklerin serilen alanın kendi toprağına geçme süresini uzatır, bu da adaptasyon süresini uzatmaktadır.

 • Hazır çim kullanılacağı yerde bekletilmeden hemen döşenmelidir. Sıcak havalarda iki günden fazla rulo edilmiş, istiflenmiş halde bırakılmalıdır. Böyle bir durum söz konusu olacaksa gölge ve serin bir yerde bulundurmak iyi olacaktır. Hazır çimin kullanımında uzama olduğunda çim istifi nemini koruyacak kadar arada sulanmalıdır.

 • Çim tabakalarının döşenmesi ardından silindirle işlemi yapılmalıdır. Ardından iyi bir sulama yapılması gerekmektedir.

 • Hazır çim döşemek için başlangıç yeri olarak yaya yolu, bahçe duvarı gibi düz bir kenardan başlanmalıdır. Eğer böyle bir düz yer yoksa ip çekilerek ip hizasından döşemeye başlanabilir.

 • Çim plakaları arasında kalan yarık ve aralıklar çim harç toprağı ile doldurulmalı ve sulamada bu kısımlara özen gösterilmelidir. Daha büyük aralıklarda çim plağından keserek boşluklar yamama şeklinde kapatılmalıdır.

 • Eğimli alanlarda hazır çim döşenirken eğimin alt noktasından işe başlanıp yukarıya doğru çıkılmalıdır. Sulama veya yağışlar sırasında aşırı erezyona meydan vermemek için derzler şaşırtılır.

 • Çok eğimli yerlerde çim plakalarının çivilenmesi faydalıdır. Bu amaçla yumuşak çam odunu çiviler kullanılmalıdır çünkü bunlar toprakta hızla çürür. Her hazır çim plakasını tutturmak için 15-20 cm. uzunluğunda 3 çivi genellikle yeterlidir. Bu çivilerin ikisi iki uç köşeye diğeri de ortaya gelecek şekilde ve eğime dik değil düşey yönde çakılır.

 • Hazır çimin tesisinden sonra sulanması önemlidir. Çim döşendikten sonra kökler alttaki toprağa iyice yapışıncaya kadar iki hafta her gün sulama gereksinim duyarlar. Sulamadan sonra çim toprağının altının ıslanıp ıslanmadığından emin olmak için hazır çim tabakasının köşesi kaldırılarak altına bakılır. Çim plakalarında ilk önce köşeleri, kaldırıma, duvara temas eden kısımlar ilk önce kurur ve bu kısımların toprakla kaynaşması en sonra olur.

 • Yeni döşenmiş çim alanlarda çimin boyu 6,5-7,5 cm. olduğunda kesilmesi gerekmektedir.

 • Çimin serilmesinden sonra 2 hafta içinde daha sağlıklı bir çim tesis etmek istiyorsak insanların çimin üzerine basmaması daha uygun olacaktır.

bottom of page